அண்மையில் யங்கமன்ஸ் விளையாட்டுக் கழகத்தினரால் எமது கிராமத்தின்

சமூக சேவையாளர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் கலைஞர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனர்.

அந்நிகழ்வில் பெறப்பட்ட புகைப்படத் தொகுப்பினை இங்கே பதிவேற்றம் செய்கிறோம்.

இங்கே எமக்கு கிடைத்த புகைப்படங்களின் தரம் (pixel) குறைவாகக் காணப்படுகிறது....

 திரு சி.மார்க்கண்டு

திரு வை.இராசகிளி

Click to more .....

 

Make a Free Website with Yola.